بایگانی برچسب: معایب بازاریابی مویرگی

بازاریابی مویرگی چیست مزایا و معایب آن کدامند؟

بازاریابی مویرگی

بازاریابی مویرگی شامل توزیع مویرگی رساندن محصولات تا آخرین فروشنده است. مویرگ ها، رگ های کوچکی هستند که وظیفه‌ی رساندن خون به سلول ها را به عهده دارند و با این استعاره، بازاریابی مویرگی شکل گرفته است. توزیع مویرگی نظام و تفکری است که می‌بایست در تمام بنگاه های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد. […]