تجربه کاربری و اشتباهاتی که نباید انجام داد

تجربه کاربری (UX) تمام جنبه های تعامل کاربر با شرکت، خدمات، محصولات و … را شامل می شود. تجربه کاربری در اصل یک مفهوم غیر دیجیتال است، اما به طور عمده در حوزه دیجیتال تعریف و به کار گرفته می شود. تجربه کاربری (User Experience) شامل رفتار، حالت و احساس [...]